Chính Sách Bảo Mật

khuyenmai-vn là website hoạt động miễn phí, nhưng luôn có những chính sách bảo mật đảm bảo cho khách truy cập.

1. khuyenmai-vn có thu thập thông tin cá nhân không?

Website không thu thập thông tin cá nhân của người dùng.

2. Việc sử dụng ‘Cookie’?

Website không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về khách truy cập, theo dõi người dùng.

3. Về các chương trình liên kết:

Website cung cấp thông tin khuyến mãi của các bên thứ ba. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang website được liên kết.

4. Về quảng cáo của Google:

Website có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên website khuyenmai-vn. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

Website cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google, sử dụng cookie của bên thứ ba (như các cookie Google Analytics) và các tập tin cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để quản lý dữ liệu liên quan đến tương tác người dùng với hiển thị quảng cáo, và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến khuyenmai-vn.